...
Profesjonalny Gabinet Kosmetologii i Kosmetyki Kielce
Godziny pracy i konsultacji

Poniedziałek do Piątku 09:00 - 20:00 Sobota 09:00 - 15:00

facebook instagram YouTube
Image Alt

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Gabinet Kosmetyczny La Santé Sylwia Heinrich Informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Kosmetyczny La Santé Sylwia Heinrich, ul. Gimnazjalna 11/9, 26-067 Strawczyn, NIP: 9591877810
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez nasz e-mail: info@lasantekielce.com
  3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 pełnych lat od czasu wykonania danej usługi, której dane dotyczą.
  5. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych może mieć dostęp nasz podmiot przetwarzający jak firma informatyczna, która prowadzi dla nas usługę elektronicznych zapisów klienta, tylko i wyłącznie w celu realizacji usług, informowania klientów o terminach zabiegów oraz aktualnych promocji via e-mail oraz sms.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  8. Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że Gabinet Kosmetyczny La Santé Sylwia Heinrich wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Gabinet Kosmetyczny La Santé Sylwia Heinrich podlegają ochronie.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.